top of page
Search

Type I and Type II Errors explained in Malayalam.Type I and Type II Errors എന്താണെന്ന് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ.

17 views0 comments

Comments


bottom of page